Installation av första fullskalesystemet

Denna vecka börjar vi installera det första fullskalesystemet av SGS! Installationen sker i Skellefteå Krafts elnät i skogarna runt Malå i Västerbottens inland. Sträckan har tidigare haft många problem och vi ser nu fram emot att börja hitta exakt var problemen uppstår!

Read More
Magnus Karlsson
Framgångsrika fältförsök

Vi har nu tillsammans med Skellefteå Kraft gjort två stycken fältförsök för att verifiera att vår detektion, lokalisering samt felrapportering fungerar. Allt fungerade precis som förväntat!

Read More
Magnus Karlsson
Bidrag från Längmanska

Längmanska företagarfonden har gett Exeri AB 200 000 kr i bidrag. Pengarna ska användas till att i samarbete med Luleå Energi AB och Skellefteå Kraft AB precisera kravbilden på Exeris framtida produkt för övervakning av elnätet, samt att med ElectroTech Kalix AB börja ta fram en prototyp.

Read More
Magnus Karlsson