Framgångsrika fältförsök

Vi har nu tillsammans med Skellefteå Kraft gjort två stycken fältförsök för att verifiera att vår detektion, lokalisering samt felrapportering fungerar. Allt fungerade precis som förväntat!

Read More
Magnus Karlsson
Bidrag från Längmanska

Längmanska företagarfonden har gett Exeri AB 200 000 kr i bidrag. Pengarna ska användas till att i samarbete med Luleå Energi AB och Skellefteå Kraft AB precisera kravbilden på Exeris framtida produkt för övervakning av elnätet, samt att med ElectroTech Kalix AB börja ta fram en prototyp.

Read More
Magnus Karlsson