Installation av första fullskalesystemet

Denna vecka börjar vi installera det första fullskalesystemet av SGS! Installationen sker i Skellefteå Krafts elnät i skogarna runt Malå i Västerbottens inland. Sträckan har tidigare haft många problem och vi ser nu fram emot att börja hitta exakt var problemen uppstår!

Magnus Karlsson