Smart Grid Surveillance

Äkta digitalisering av elnätet

 
 

Dagens elnät är uppbyggt av länkad metalltråd, precis som telefonnätet var för 100 år sedan. Där finns ingen inbyggd intelligens av den sort som Internet har, så att veta status på nätets delar är svårt - i princip omöjligt. Ofta består felsökning i elnätet av manuell trial-and-error, vilket tar tid, kräver mycket arbetskraft och därigenom kostar mycket pengar.

Samtidigt påverkas områden även utanför det där felet finns, både av felet i sig och av själva felsökningsprocessen.

Smart Grid Surveillance™ digitaliserar ditt nät så att det blir smart. Det ger en fullständig bild av den aktuella nätverksstatusen, där fel som uppstår direkt blir klassificerade och lokaliserade. Omedelbara åtgärder kan vidtas för att återställa sekundärt drabbade områden, samt för att skicka reparationspersonal direkt till platsen för felet. Istället för att vänta på att kunderna ska ringa in och berätta om problemet kan berörda kunder direkt informeras om ett problem och när det förväntas vara åtgärdat.

Farliga situationer som hängande elledningar eller lutande stolpar kan upptäckas och åtgärdas innan omgivning eller människor skadas.

I stället för att återkommande fel ska leda till dyr felsökning och chansartade åtgärder kan intermittenta fel lokaliseras automatiskt när de uppstår, vilket möjliggör korrekt underhåll.

 

Övervakning av elnätet som aldrig tidigare. 

 
 

SGS är ett komplett system, designat för att alla delar ska samarbeta och bygga upp mer än vad de enskilda delarna kan. Detta ger helt nya möjligheter inte bara att upptäcka och lokalisera fel, utan framför allt att kunna presentera en sammanställd lägesbild av nätets status som alltid är aktuell. Inbyggda beslutsstödsfunktioner gör det enkelt att avgöra var insatser behöver göras – ingen ytterligare analys behöver göras.

Allt detta är tack vare samarbetet mellan intelligenta agenter, monterade på elstolparna, och ICCU (Intelligent Collecting and Conclusion Unit). ICCU samlar även in statistik för att kunna göra en långsiktig utvärdering av nätets prestanda. Detta gör att SGS inte bara kan se aktuella fel, utan även förutse kommande problemsträcker eller områden som behöver underhåll.

Artificiell Intelligens

ICCU och agenterna använder tillsammans AI-algoritmer och avancerade dataanalyser för att dra slutsatser om nätet.

 

Enheterna kan inte på egen hand komma fram till något specifikt resultat, endast i samarbete med ICCUn.

Inbyggd Kommunikation

För att knyta ihop alla delar har SGS sin egen kommunikationslösning, så att information mellan linjeagenter och ICCU utbyts tillförlitligt. Detta garanterar inte bara energieffektivitet och pålitlighet, utan också hög säkerhet.

Tillförlitlighet

Det kompletta systemet gör det enkelt att veta vad som händer, eftersom den aktuella statusen alltid är tillgänglig. Tillförlitlighet i systemet uppnås genom batterier med lång livslängd och redundanta kommunikationsvägar.

Om en agent av någon anledning slutar fungera är detta tydligt för systemets användare, men den enda egentliga effekten på systemet i sin helhet är att fellokalisering sker med något lägre upplösning för den drabbade ledningssträckan.

Agenterna är skyddade mot effekten av blixtnedslag då de placeras under ledningarna.

Låga Kostnader Och Lång Livslängd

Systemet är enkelt att installera och självkalibrerande eftersom AI ser till att alla agenter hela tiden anpassas efter rådande förhållanden. Agenterna fungerar i åratal helt utan behov av underhåll, med väldigt låg driftkostnad.

Resultatet av vår kompletta systemdesign är att du som nätägare, efter att ha installerat agenterna exakt där du vill att ditt nät ska övervakas, bara kan luta dig tillbaka och för första gången se vad som faktiskt händer i ditt nät!