S M A R T   G R I D   S U R V E I L L A N C E

Exakt positionering av
defekter i elnätet

Exeri-header-01.jpg

Värdet av att ha Exeri SGS

 

Halverad tid för att åtgärda problem i elnätet

Elnätet idag bygger till stora delar på 100 år gammal teknik. Vid elavbrott nu går hälften av tiden till att bara hitta felet. Ca 6 timmar är genomsnittstiden för att hitta och åtgärda ett fel. Vi halverar den.

 

Hitta exakt var felet är

Idag kan felsökningsområdet sträcka sig miltals och det finns inget sätt att veta exakt var felet är. Vi kan positionera felet och även tillhandahålla den snabbaste vägen dit.

 

Ökad säkerhet för fältarbetare

Säkerhetsrisken är stor för fältarbetare och allmänhet. Det finns inget sätt att veta i förväg om stolpen eller en avbruten ledning fortfarande är strömförande. Vi kan se det.

 

Det handlar om att öka kvalitet och nöjdheten för slutkunden, likväl som att skapa en hälsosam ekonomi för nätbolagen och en trygg arbetsplats för fältarbetarna.

Exeri-header-02.jpg

Fördelarna med Exeri SGS


 1. Identifiera kortslutningar
  Fas till fas, fas till jord, motsvarande överslag.
 2. Verifiera fel
  särskilja mellan att exempelvis en kraftig elmotor startas eller om det är ett verkligt fel.
 3. Upptäcka om en lina är nedfallen eller ligger på regeln
  Den kan ligga nedanför isolatorn, så stolpen blir strömförande.

 4. Upptäcka om en lina gått av

 5. Svar om linan gått av men inte tar i marken
  Om ledningen fortfarande är spänningssatt är det livsfarligt. Detta ser man inte idag. 

 6. Se om en stolpe är strömförande
  Även när mätningar vid backen inte visar det.

 7. Detektera saknad fas
  En av faserna har fallit bort.

 8. Identifiera lutande stolpe
  Upptäck om stolpen lutar innan det är försent.

 9. Skapa visuell positionering av stolpar
  Varje “agent” skapar en position för stolpen, vilket i sin tur genererar en exakt karta över elnätet.

 10. Visualisera optimerad resväg
  Vi visualiserar den optimala resvägen till platsen för problemet via SGMS
  (smart grid management system).