Skellefteå Kraft blir delägare i Exeri för tryggare elleveranser

Skellefteå Kraft går in som delägare i Exeri AB för att snabbare kunna åtgärda strömavbrott.

När det uppstår avbrott i elnätet kan det ta många timmar att hitta felet. För att utveckla en lösning som gör det möjligt att upptäcka och positionera fel i elnätet snabbare och därmed kunna sätta in åtgärder tidigare än vad som hittills varit möjligt har Skellefteå Kraft sedan 2016 ett samarbete med luleåbaserade företaget Exeri AB.

Nu ökar Skellefteå Kraft engagemanget i bolaget och går in som delägare.

-        Vi ser fram emot den stora nytta den kommer att kunna göra för leveranssäkerheten och kvalitén i vårt elnät. Satsningen på övervakning av elnät är unik och ett steg mot vår målsättning att effektivisera med digital teknik. Vi bedriver ett aktivt utvecklingsarbete för att hitta nya affärsmodeller och via delägarskapet i Exeri kommer vi att ha möjlighet att styra den kommande utvecklingen av nya funktioner och vara först med att testa dessa, säger Joachim Nordin, tf vd Skellefteå Kraft.

Under 2018 inleddes en pilotinstallation av Exeris tekniklösning i elnätet runt Malå.

I höstas installerade Skellefteå Kraft cirka 150 sensorer på ett 40 kilometer långt ledningsavsnitt i inlandet. Utvärdering pågår nu under våren 2019, beslut tas sedan om tekniken ska köpas in till fler avsnitt.

-        Med hjälp av det nya systemet kommer felsökningstiden att kortas och arbetet med att åtgärda driftstörningar komma igång snabbare vilket både minskar våra kostnader och skapar kundnytta, säger Joachim Nordin.

Exeri har i flera framgångsrika verifieringar av tekniken i verklig driftmiljö visat hur väl tekniken fungerar och vilka vinster elnätsbolag kommer kunna göra inom kvalité, säkerhet och driftkostnader vilket även gynnar slutkunden.

-        Vi är fantastiskt stolta över att ett så välrenommerat energibolag som Skellefteå Kraft investerar i oss. Investeringen kommer att stärka företagets utveckling enormt och vårt kunderbjudande utvecklas mycket med styrka från Skellefteå krafts och Exeris samlade kompetens. Vi kommer att kunna göra ännu mer nytta för energibranschen, säger Magnus Karlsson, vd Exeri.

För mer information kontakta:
Joachim Nordin, vd, Skellefteå Kraft
Joachim.nordin@skekraft.se
072-200 28 40

Magnus Karlsson, VD Exeri AB
magnus.karlsson@exeri.se,
070-320 38 85

Joachim Nordin, vd, Skellefteå Kraft

Joachim Nordin, vd, Skellefteå Kraft

Staffan Ruuth