Exeri korad som årets IT-organisation

I stark konkurrens med flera andra framstående IT-organisationer vann Exeri idag priset som Årets IT-organisation i Norrbotten på Luleå Business Evening.

Nomineringen lyder: Exeri är en förebild i norrbottnisk innovations- och entreprenörsanda och har goda förutsättningar att bli ännu en stark bärare av Norrbottens varumärke både nationellt och internationellt. Exeri har med nytänkande och innovation utvecklat teknik för att snabbt upptäcka och lokalisera fel i elnätet men också att förutsäga underhållsbehov. Med smarta sensorer, intelligenta agenter och AI löser man en viktig samhällsutmaning då man möjliggör säkrare och stabilare elförsörjning.

Läs mer här eller här.

Staffan Ruuth