Luleå Energi förbättrar elnätet med Exeris AI-agenter

Luleå Energi äger och utvecklar elnätet i Luleå och har som strategi att hålla bland Sveriges lägsta avgifter och hög leveranssäkerhet till kunderna. Som en del i denna strävan har man tidigt inlett ett samarbete med Luleåbaserade Exeri AB och kommer att placera ut övervakningssystemet Exeri SGS – Smart Grid Surveillance™ i elnätet för att peka ut vissa svårfunna fel.

Luleå Energi var en tidig samarbetspartner till företaget Exeri AB. Exeris grundare kom för några år sedan fram till hur ett unikt AI-baserat övervakningssystem för elnätet ska vara utformat för att minska avbrottstider vid strömavbrott. 

Just nu  installerar Luleå Energi denna teknik i ett nytt testprojekt med agenter/sensorer ute i elnätet för att höja leveranssäkerheten och minska avbrottstider vid strömavbrott samt för att hitta vissa svårfunna fel i elnätet.

-  Vi är väldigt glada för det samarbete vi tidigt inledde med Exeri. Vi ser nu fram emot att kunna minska elavbrotten med denna unika teknik. Den här typen av lösning ligger helt i linje med vår strategi att satsa på ny teknik som ger hög leveranssäkerhet till våra kunder säger elnätschef Tommy Haapala vid Luleå Energi Elnät.

-  Vi är mycket nöjda med det samarbete vi har haft och har med Luleå Energi. För att utveckla ett banbrytande system som vårt övervakningssystem behövs modiga och visionära kunder som Luleå Energi. Det är mycket stort intresse för vår produkt, vilket känns fantastiskt. Att nu också kunna installera systemet på hemmaplan känns väldigt bra säger Exeris VD Magnus Karlsson.

För kunderna innebär det att elavbrott kommer att bli kortare och att vissa elavbrott helt kan undvikas eftersom man får information om ledningsnätet som gör att Luleå Energi kan göra planerat underhåll istället för akuta utryckningar.

För mer information kontakta:

Magnus Karlsson, VD Exeri AB, magnus.karlsson@exeri.se, 070-320 38 85
Tommy Haapala, Elnätschef Luleå Energi Elnät, tommy.haapala@luleaenergi.se , 070-695 56 74

Tommy Haapala, Elnätschef, Luleå Energi

Tommy Haapala, Elnätschef, Luleå Energi

Staffan Ruuth