Skellefteå Kraft godkänner Exeris system för övervakning av elnät

Skellefteå Kraft bedriver ett aktivt utvecklingsarbete för att öka leveranssäkerheten och kvaliteten i elnätet. Skellefteå Kraft har under vintern 2018-2019 haft Exeris system SGS för övervakning av elnät installerat på ett område i Västerbottens inland. Nu godkänns funktionaliteten efter omfattande tester i ett skarpt nät under verkliga omständigheter.

När det uppstår avbrott i elnätet kan det ta många timmar att hitta felet. För att utveckla en lösning som gör det möjligt att upptäcka och positionera fel i elnätet snabbare har Skellefteå Kraft sedan 2016 ett samarbete med Luleåbaserade företaget Exeri AB.

Under 2018 togs Exeris system i drift i elnätet runt Malå.
Skellefteå Kraft installerade då systemet för övervakning ca 40 kilometer långt ledningsavsnitt i inlandet. Utvärdering av installationen har pågått under vintern och våren. Efter vinterns erfarenheter och en del extra tester som genomförts av Skellefteå Kraft får nu Exeri betyget ”Med utmärkt beröm godkänd”.

Exeris system Smart Grid Surveillance har under vintern larmat för kortslutningar och strömavbrott. Under vårens extra tester har SGS även positionerat kortslutningar, jordslutningar och frånvaro av spänning på ett helt korrekt sätt. Däremellan har man även helt korrekt indikerat att allt fungerat som det ska.

- För eldistributörer är detta ett genombrott för att snabbare upptäcka och positionera fel i elnätet. Det är betryggande inför fortsättningen att vi nu genomfört en så ordentlig utvärdering av detta system säger Magnus Brodin, Produktutvecklare på Skellefteå Kraft. För första gången får vi veta var felen uppstår, och vi har dessutom alltid tillgång till uppdaterad information om status i nätet.

- Att vi nu har fått grönt ljus av Skellefteå Kraft och visat att systemet fungerar under hårda verkliga driftsförhållanden i Västerbottens inland känns fantastiskt härligt. Vi är mycket glada över samarbetet med Skellefteå Kraft och de stora arbetsinsatser som gjorts av alla medarbetare för att göra detta möjligt säger Magnus Karlsson, Vd Exeri AB.

För mer information kontakta:

Magnus Karlsson, Vd Exeri AB, magnus.karlsson@exeri.se, 070-320 38 85

Magnus Brodin, Produktutvecklare Skellefteå kraft, magnus.brodin@skekraft.se, 070-266 86 79

Magnus Brodin.jpg
Staffan Ruuth