Skellefteå Kraft godkänner Exeris system för övervakning av elnät

Skellefteå Kraft bedriver ett aktivt utvecklingsarbete för att öka leveranssäkerheten och kvaliteten i elnätet. Skellefteå Kraft har under vintern 2018-2019 haft Exeris system SGS för övervakning av elnät installerat på ett område i Västerbottens inland. Nu godkänns funktionaliteten efter omfattande tester i ett skarpt nät under verkliga omständigheter.

Read More
Staffan Ruuth
Luleå Energi förbättrar elnätet med Exeris AI-agenter

Luleå Energi äger och utvecklar elnätet i Luleå och har som strategi att hålla bland Sveriges lägsta avgifter och hög leveranssäkerhet till kunderna. Som en del i denna strävan har man tidigt inlett ett samarbete med Luleåbaserade Exeri AB och kommer att placera ut övervakningssystemet Exeri SGS – Smart Grid Surveillance™ i elnätet för att peka ut vissa svårfunna fel.

Read More
Staffan Ruuth