Bidrag från Längmanska

Längmanska företagarfonden har gett Exeri AB 200 000 kr i bidrag. Pengarna ska användas till att i samarbete med Luleå Energi AB och Skellefteå Kraft AB precisera kravbilden på Exeris framtida produkt för övervakning av elnätet, samt att med ElectroTech Kalix AB börja ta fram en prototyp.

Magnus Karlsson