Innovationsstöd från Region BD

Exeri AB har blivit beviljat 1,2 MSEK i innovationsstöd av Region BD. Pengarna ska användas för att vidareutveckla vår kommunikationslösning som ligger i framkant av utvecklingen.

Magnus Karlsson