Framgångsrika fältförsök

Vi har nu tillsammans med Skellefteå Kraft gjort två stycken fältförsök för att verifiera att vår detektion, lokalisering samt felrapportering fungerar. Allt fungerade precis som förväntat!

Magnus Karlsson