Lyckat referensbesök!

På det referensbesök Exeri arrangerade i Skellefteå och Malå slöt inte mindre än 12 nätbolag upp för att titta närmare på Smart Grid Surveillance i verkligheten och hur installationen i Skellefteå Krafts nät ser ut och fungerar.

De 25 deltagarna fick se hur installationen gjorts, se hur SGS snabbt detekterade och positionerade ett elavbrott (den ende abonnenten var givetvis förvarnad) och se hur ett antal fel som tidigare inträffat i nätet ser ut i lägesbilden i SGMS, vårt managementsystem.

Tidningen Norra Västerbotten (Norran) gjorde också en artikel om besöket som hittas på https://www.norran.se/affarsliv/nordiska-elbolag-pa-besok-i-mala/

 
Deltagarna njuter i vårvintersolen utanför Malå

Deltagarna njuter i vårvintersolen utanför Malå

Robert S