Mycket stort intresse för referensbesök

Den 21 februari genomförs ett studiebesök för att studera hur Exeris övervakningssystem SGS fungerar hos Skellefteå kraft. Systemet har nu varit i drift över vintern 2018/2019. Besöket är redan överbokat med många personer från eldistributionsbolag i Norden. Under besöket får deltagarna ta del av Skellefteå Krafts erfarenheter av att ha Exeris övervakningssystem installerat på ett elnätsområde. 

Anmäl gärna ditt intresse till oss att delta på nästa referensbesök. Skicka ett mail till info@exeri.se

ExeriAgent-2018-10-01.jpg

Så enkelt är det!

Exeris intelligenta agenter i

Skellefteå krafts elnät

Staffan Ruuth