Genombrott för Exeris övervakningsteknik - Skellefteå Kraft ökar sitt engagemang

Exeri har under ett par år arbetat tillsammans med Skellefteå Kraft för att utveckla, testa och verifiera funktionen i Exeris teknik för elnäts övervakning. Efter ett omfattande test som bekräftar funktionaliteten i Exeris övervakningssystem, Smart Grid Surveillance investerar nu Skellefteå Kraft ytterligare i bolaget.

Test som genomfördes under verkliga förhållanden vintern 2018-2019 i Västerbottens inland visade att eldistributörer kan få mycket bättre förståelse och kunskap om sitt elnät med Exeris teknik. Nätövervakningen ger den kontroll som krävs för att öka leveranssäkerheten.

Efter den bekräftande utvärderingen investerar nu Skellefteå Kraft ytterligare i Exeri AB. Målet är att möjliggöra drastiskt minskade tider för elavbrott. Detta genom att få bättre insikt i vad som händer i nätet vid både störningar och normal drift.

- Arbetet tillsammans med Exeri har haft hög prioritet inom organisationen då Skellefteå Kraft har ett tydligt fokus på att korta avbrottstiderna i elnätet. Vi ser systemet som en intressant lösning för att öka leveranssäkerheten genom en bättre övervakning av elnätet säger Magnus Brodin, Skellefteå Kraft Elnät.

- Samarbetet med Skellefteå Kraft under utvecklingstiden och under de tester som gjorts har fungerat väldigt bra. Skellefteå Kraft är kända för att vara föregångare när det gäller att ta till sig ny teknik för att förbättra sin produktion och leveranssäkerhet.
Vi ser mycket positivt på att de kommer med som en stor delägare i vårt bolag och ser det som en kvittens på systemets värde för elnät över hela världen, säger Magnus Karlsson, VD Exeri AB.


För mer information kontakta:
Magnus Karlsson, Vd Exeri AB, magnus.karlsson@exeri.se, 070-320 38 85
Magnus Brodin, Skellefteå Kraft Elnät AB, magnus.brodin@skekraft.se, 070-266 86 79

Exeri Arkitektur.jpg
Staffan Ruuth